Om oss

Pensionslådan är ett icke vinstdrivande initiativ taget av Nathalie Vollbrecht 2018 vars syfte är främja äldres välmående genom att bidra med matlådor som är enkla att värma upp.

Pensionslådan vänder sig främst till utsatta pensionärer i samhället som lever ensamma eller av annan anledning inte kan laga mat hemma.

Vision är att kunna bidra med 5-7 matlådor ca 10 gånger per år (en gång i månaden med uppehåll under sommaren) åt äldre pensionärer i Stockholm. Anledningen till att jag inte har möjlighet att ta mig an fler personer eller leverera maten oftare än så är för att jag bedriver verksamheten själv, vid sidan av deltidsarbete och studier. Maten tillagas i mitt egna kök och jag följer det riktlinjer som miljö och hälsa satt upp och utför även egenkontroll för att säkerställa att all mat tillagas på ett hygieniskt sätt. Råvaror som används handlas i livsmedelsbutiker som är godkända att bedriva dagligvaruhandel av livsmedelsverket.

Denna tjänst bedrivs helt utan vinstsyfte och kostar inget för det äldre. Matlådorna levereras helt kostnadsfritt och maten följer tallriksmodellen för en näring- och proteinrik kost. De kostnader för mat och leverans står jag själv för. Pengarna får jag ihop genom att arbeta extra vid sidan om mina studier. Matlådorna har innehållsförteckning och kommer kunna värmas upp i mikrovågsugn med anvisningar om hur länge det ska värmas.